Tømming av septiktanker

Vi tømmer gjerne din septik tank. Våre kraftige slamsugere er utstyrt med store tanker og har vann og høytrykkspyle-utstyr for rengjøring. Når din septik tank er full, vet vi hvor viktig det er å være raskt på stedet. Vi har mange biler og som regel har vi en i nærheten av nettop deg.

Skaff deg din egen tømmeavtale :
Kommunene arbeider i disse dager med en innskjerping av reglementet for eiere av septiktanker. Det vil bli pålagt å ha tømmeavtale med et godkjent firma. Avtalen skal være skriftlig mellom eier og transportør. Signert avtale skal sendes til Vann og avløpsetaten. Gå inn i vår meny under tømmeavtaler/kundeavtaler og send oss skjemaet så ordner vi det formelle.