Tømming av sandfang/slamkummer

Vi tømmer og rengjør sandfang og slukrister. Våre kraftige slamsugere er utstyrt med store tanker og effektivt høytrykkspyler utstyr. Dette gjør at vi kan utføre arbeidet raskere, enklere og med et meget godt resultat.  
Vi er raskt på stedet, fordi vi vet at dette er viktig.

Vedlikehold er viktig :
Fulle sandfang og slamkummer/rister vil omsider føre til blokkering av utløpet fra kummen. Vannet vil stige og dette kan få alvorlige konsekvenser for omgivelsene og skape store skader på eiendom og materiell. Det er derfor viktig å sørge for gjevnlig tømming av kummer. Boretslag -og større industri eiendommer bør derfor sørge for å ha faste avtaler på tømming av kummer. En slik avtale innebærer at vårt firma kommer til faste avtalte intervaller.

Biler for garasjeanlegg/P-hus