Tømming av oljeutskillere

Tømming av oljeutskillere
Vi tømmer og rengjør oljeutskillere. Tre av våre slamsugere har ADR sertifisering som er et krav  for håndtering av slikt avfall. Våre biler har kraftige pumper og store tanker. Dessuten har alle bilene effektivt høytrykkspyler utstyr. Vi har avtaler med lovlige mottaks stasjoner for farlig avfall. Tømming skal skje minst en gang pr. år eller oftere ved behov. Tankeier er pålagt dette gjennom det offentlige regelverk.  

Skaff deg en tømmeavtale :
Eier av anlegg for oljeutskilling er pålagt følgende:
1. Å registrere sin oljeutskiller hos offentlig instans i kommunen der anlegget befinner seg.
2. Ha drift-og vedlikeholdsavtale med godkjent leverandør som rapporterer til kommunen.
3. Ha avtale om prøvetaking av oljeutslipp med rapportering til offentlig instans. 

Vi påtar oss gjerne ansvaret for alt dette. Bestill en avtale med oss for fast tømming og prøvetaking, så sørger vi for at Deres bedrift følger de regler som er pålagt for en slik installasjon. Vi tar med andre ord jobben for deg, slik at du slipper å tenke på dette.
Se i menyen under Tømmeavtaler/kundeavtaler og prøvetaking av oljeutskillere.  

Under finner De en lenke til Vann og Avløpsetaten. Her beskrives de regler som gjelder for drift og vedlikehold av oljeutskillere. Vi har også vedlagt et skjema for registrering av oljeutskiller dersom deres oljeutskiller ikke er registrert.

Se regelverk i denne lenken :
http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/vann-%20og%20avl%C3%B8psetaten%20%28VAV%29/Internett%20%28VAV%29/Vilk%C3%A5r%20for%20p%C3%A5slipp%20av%20oljeholdig%20avl%C3%B8psvann%20til%20offentlig%20nett.pdf

Skjema for registrering av nye oljeutskillere :
https://lextra.oslo.kommune.no/app/snok/vav/vav007/