Tømming av fettutskillere

Vi tømmer og rengjør fettutskillere. Tømming skal skje minst fire ganger pr. år eller oftere avhengig av tankens kapasitet og type drift på stedet. Du er pålagt å ha en tømmeavtale med en godkjent transportør. Vi skaffer deg en slik tømmeavtale.  Fem av våre kraftige slamsugere med stort tankvolum har vanntanker og kraftig høytrykkspyler-utstyr. Vi har avtaler med lovlige mottaks stasjoner for fettholdig avfall. Tankeier er pålagt dette gjennom det offentlige regelverk. 

Skaff deg en tømmeavtale :
Eier av anlegg for fettutskilling er pålagt følgende :
1. Å registrere sin fettutskiller hos offentlig instans i kommunen der anlegget befinner seg.
2. Ha drift -og vedlikeholdsavtale med godkjent leverandør som rapporterer til kommunen.

Vi påtar oss gjerne ansvaret for alt dette. Bestill en avtale med oss for fast tømming og driftskontroll, så sørger vi for at Deres bedrift følger de regler som er pålagt for en slik installasjon. Vi tar med andre ord jobben for deg, slik at du slipper å tenke på dette.
Se i menyen under Tømmeavtaler/kundeavtaler.

Under finner De en lenke til Vann og Avløpsetaten. Her finner De registreringskjema for fettutskillere. Avtalen mellom oss og Deres bedrift vedlegges dette skjema. 

Registrer din fettutskiller i denne lenken :
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/vav/vav002;jsessionid=bydkovkn419s?execution=e1s1