Prøvetaking av oljeutskillere

Eier av oljeutskiller er pålagt å foreta minst to prøvetakinger av utslipp fra installasjonen pr. år. Prøveresultatene skal sendes til kommunen. Eier skal kunne dokumentere at en slik avtale foreligger med godkjent aktør. Vi påtar oss gjerne dette arbeid for våre kunder og samarbeidspartnere.

Septik Tank Co as kan tilby en slik avtale.

Åpne dokumentet nederst på siden og skriv det ut. Fyll ut og send oss dette i underskrevet stand. Vi vil da signere dokumentet, sende Dem en kopi og varsle kommunen.
Dersom Deres bedrift også ønsker en tømmeavtale med oss, ber vi Dem se i menyen Tømmeavtaler/kundeavtaler.

Skjema for prøvetakingsavtale :
Prøvetakingsavtale