Prisliste

 Varenavn Benevning Pris Notat
Tømming av septiktank stk Kr. 2554.- ekskl. deponeringsavgift
Minstepris Tankbil stk Kr. 2554.- Utrykning inntil 2 timer
Timetillegg Tankbil tim Kr. 1277.- Pr. time utover utrykningspris
Minstepris Kombibil stk Kr. 2934,- Utrykning inntil 2 timer
Timetillegg Kombibil tim Kr. 1468,- Pr. time utover utrykningspris
Minstepris ADR Slamsuger stk Kr. 2934,- Utrykning inntil 2 timer
Timetillegg ADR Slamsuger tim Kr. 1468.- Pr. time utover utrykningspris
Minstepris høytrykkspyling, liten bil stk Kr. 2130.- Utrykning inntil 2 timer
Prøvetaking-avtale, oljeutskiller pr./år Kr. 3912.- Oljeutskiller
Prøvetaking pr./stk Kr.  924.- Minimum 1 stk pr. år.
Timetillegg høytrykkspyling tim Kr.  1065.- Pr. time utover utrykningspris
Vakt/helligdagstillegg –inntil 2 timer stk Kr. 1195,- Etter Kl. 1500 og lørdag- helligdager
Operatørtimer/hjelpemann tim Kr.   598.- Pr. time
Tilhenger tim Kr.   598.-  
Deponeringsavgift oljeforurenset pr. tonn Kr. 1502,- Se forbehold
Deponeringsavgift oljefase (7021) pr. liter Kr.      3,- Se forbehold
Deponeringsavgift sand/slam pr. tonn Kr. 1502,- Se forbehold
Deponeringsavgift fett pr. tonn Kr.   727.- Se forbehold
Deponeringsavgift septik pr. kbm Kr.   152,- Se forbehold

Alle priser er ekskl. mva. Prislisten er gjeldende fra 01.09.2010. Vi tar forbehold mot endring i depoavgifter.