Personale/Kompetanse

Vår administrasjon ble vesentlig styrket i 2009. Vi fikk da nye eiere. Dette har gjort det mulig for oss å sette større fokus på kundebehandlig og salg, men også intern og ekstern dokumentasjon.


Vi har ADR-kompetansebevis, kurs for olje- og bensinutskillere (Norsas AS), tilstandskontroll av nedgravde tanker (Norsk Energi), Instrumentlære/Gassmålinger kjemiske miljøfaktorer/feltmålinger (Teknologisk Institutt) sertifikatutstedelse for arbeid i tanker - eget arbeid (Arbeidstilsynet).

Bedriften har egen sikkerhetsrådgiver.