Høytrykkspyling

Vi åpner tette avløpsrør ved hjelp av høytrykkspyling. Vi har flere biler med ulikt utstyr. Dette setter oss i stand til å løse de fleste oppgaver. Har du problemer med en tett vask, ett tett sluk eller ett tett toalett så nøl ikke med å ringe oss. Vi fjerner også blokkeringer på større ledningsnett som store fellesledninger og også hovedledninger.
Det kan være mange årsaker til at blokkering har oppstått i ett avløpsrør. Erfaringen vår tilsier at det svært ofte er forhold som lett lar seg løse. Blokkeringer på en avløpsledning kan få alvorlige konsekvenser for omgivelsene og skape store skader på eiendom og materiell. Vår bedrift satser derfor på raske responstider.

Vær klar over at Vedlikehold er viktig :
Blokkeringer oppstår ofte som ett resultat av gjengrodde rør, eller avleiringer og slam i ledningen. Det er derfor viktig med vedlikehold av rørene. Vi renser og rengjør avløpsledninger ved hjelp av vann under høyt trykk. Det er viktig å foreta en slik behandling før en blokkering oppstår.