Historie

Septik Tank Co ble etablert av Olaf Pettersen i 1933. Olaf var da 22 år gammel. På sin 18 års dag fikk han lastebil av sine foreldre. Til å begynne med transporterte Olaf singel og grus. Senere fikk han tak i en tom tank og løftet denne opp på planet på lastebilen. Dette var starten på hans foretnings-idè. Hele sommeren 1933 tømte han septik tanker og om vinteren kjørte han singel og grus.  Dermed var firmaet Septik Tank & Co en virkelighet.

Etterhvert ble det investert i flere biler og slik holdt han på til krigen startet. Før Tyskerne kom til landet hjalp han Norges bank med å flytte gull barrer og bidro med annet forefallende arbeid.
Septik Tank & Co as hadde full drift gjennom hele krigen og oppdragsmengden bare økte. Dette var ikke arbeid for pyser, slangene var meget tunge og uhåndterlige og arbeidsdagene var lange og slitsomme.

I 1948 ble selskapet registrert som As. Etter denne tid vokste selskapet raskt. Septik Tank Co var landets største firma innen sin bransje og Oslo Kommune var en av firmaets største kunder. På denne tiden og helt frem til midten av 70 årene ble det stadig flere og større lukkete tanker.

Sønnen Tore ble tidlig med å hjelpe pappa på jobb og når han fikk sertifikat ble det raskt utlevert  tankbil. I 1969 ble han fast ansatt. Tore Pettersen fikk ansvaret for bygging av selskapets nye lokaler på Alfaset. Bygget fikk 2 store haller med tilsammen 11 kjøreporter og en stor administrasjonsfløy. Bygget ble svært moderne og stod klart i mai 1979. Nå fikk Tore Pettersen ansvar for den daglige drift. Han var på mange måter lik sin far, en pioner i bransjen. Alikevel var han nokså ulik også. Tore var en mer moderne ledertype og langt mer fleksibel og diplomatisk. Han passet derfor på mange måter bedre inn i tiden. Han styrket selskapet gjennom sin drift, og Septik Tank Co  oppretthold sin ledende posisjon i markedet. Barna, Anne Helene og Jon kom tidlig på banen og var med pappa allerede som små barn. På begynnelsen av 90 tallet var begge to i fult arbeid i bedriften. Mamma Jorun Pettersen satt på lønningskontoret.

I 80 årene skjedde det en brutal endring i markedet når pålegget om utkobling av alle septiktanker ble en virkelighet. Mange bedrifter slet med omstillingen og i  90 årene foregikk det mange store sammenslåinger av firmaer i bransjen. Septik Tank Co valgte å stå alene i denne perioden og styrket sin posisjon på tømming av lukkede tanker for olje og fett, samt sandfang. Det ble dette tidsrommet etablert mange viktige avtaler som dannet ett nytt solid fotfeste for bedriften.
Imidlertid økte konkurransen i bransjen og det ble stadig vanskeligere å beholde sin posisjon i markedet. I 2006 bestemte derfor familien Pettersen seg for å lete etter en samarbeidspartner å slå seg sammen med. Det tok 3 år å finne en aktuell partner og i 2009 fikk Septik Tank Co nye eiere. Bedriften fikk tilført ett bredere spekter av tjenester og styrket sin posisjon i markedet. Det nye styret ser frem til å videreutvikle selskapet og ta vare på de sunne verdier som er i firmaet. Vi er stolte av å ha blitt tildelt denne tillit.