Din trygghet, vårt ansvar

Som kunde har du krav på å føle deg trygg på din leverandør gjennom hele prosessen.
Fra du bestiller ditt arbeid til det blir utført, men også etterpå. 

Det er mange faktorer som spiller inn på bedrifters evne til å gi sine kunder slik trygghet. Noen av de viktigste kriterier er at bedriften driver lovlig og forsvarlig, at den har en solid organisasjon og at den har forsvarlig økonomi.

Vi har lagt ut noen dokumenter som vi mener du vil ha nytte av å lese :
Forsikringsbevis -gyldighet 12 mnd
Attest Skatt Utstedt av Kemnerkontoret-Gyldighet 6 mnd
Sikkerhetsrådgiver -transport av farlig avfall
Attest MVA Utstedt av Skattekontoret-Gyldighet 6 mnd