Forside

Vann og Avløpssenteret
Septik Tank Co as.
 -80 år i faget  gir styrke og kunnskap...
Septik Tank Co as er en solid leverandør av tømme-og vedlikeholdstjenester.

Vi håndterer alt fra farlig avfall og spesialavfall til mere normale oppdrag som tømming av sandfangkummer, fettutskillere, septiktanker og oljeutskillere. Vårt firma har alle nødvendige godkjenninger innenfor de oppdrag vi utfører.
Driften i vårt selskap er overført til Gravco AS.

Besøk gjerne også vår hjemmeside www.gravco.no for andre tjenester i faget.


Vann og Avløpssenteret
Gravco A.S

Gravco AS er en solid leverandører innen vann og avløpsarbeide. Vi fjerner avløpsblokkering med vann under høyt trykk og utbedrer lekkasjer på vannrør og skader på avløpsledninger. Vår tankbil avdeling tømmer gårdskummer, olje-og fettutskillere og sandfang. Vi har også spesialkunskap innen drenering av grunnvann og overvann rundt bygninger. Gravco As har solid erfaring og god økonomi.
Har du spørsmål vedrørende elektroosmose, fuktsperreløsninger eller fuktstopper:
1.jpg